اصفهان

مجموعه نقش جهان ( عالی قاپو، مسجد امام، مسجد جامع)، کاخ چهلستون، کلیسای وانک، مجموعه پل ها

خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت هواپیما 
اقامت
استقبال فرودگاهی
بیمه
پرداخت ورودیه ها
راهنما