همدان

دیدار از کتیبه و آبشار گنجنامه، آرامگاه بو علی سینا، موزهگمتانه، آرامگاه باباطاهر
کارگاه و فروشگاه های سفال شهر جهانی لاجین، غار علیصدر

خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت هواپیما
اقامت
استقبال فرودگاهی
بیمه
پرداخت ورودیه ها
راهنما