تبریز و کندوان

دیدار از خانه مشروطیت ، مسجد کبود، مقبره الشعرا، ایل گلی ، 
موزه قاجار،موزه آذربایجان، پارک خاقانی، روستای صخره ای کندوان 


خدمات تور شامل : 
بلیط رفت و برگشت هواپیما
اقامت
استقبال فرودگاهی
بیمه
پرداخت ورودیه ها
راهنما