کرمان

مقبره شاه نعمت الله ولی، باغ شازده ماهان، عمق کویرلوت، دیدار از کال شور، 
چند ضلعی های نمک، پدیده شگفت انگیز کلوتها، نبکاها و گلدان های کویری
مجموعه میدان و حمام گنجعلی خان، قنات و قلعه شفیع آباد، موزه هرندیخدمات تور شامل : 
بلیط رفت و  برگشت هواپیما
اقامت
استقبال فرودگاهی
بیمه
پرداخت ورودیه ها 
راهنما